Hladinoměry


Vodočty kategorie C

OBC569755_01 (HP C3 TR) - Trnávka podrobnosti a poloha

 
ID.HP Tok Poloha [ř.km] Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 2.SPA stav [cm] 3.SPA stav [cm] Obec
267 Lubina 36,2 A ústí do Odry - Vlčovice 100 150 180 Petřvald
OBC569755_01 Trnávka   C Celá obec Trnávka podél toku Trnávky 70 120 170 Trnávka
Katerinice_Trnávka_2 Trnávka   C   100 130 180 Kateřinice
Katerinice_Trnívka _1 Trnávka   C   95 120 150 Kateřinice
KATERINICE_TRN Trnávka   C   50 80 100 Trnávka
TRN_TRN Trnávka   C   370 310 250 Trnávka

Hladinoměry přiřazené k dPP Trnávka v POVIS