Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel. ústředna: (+420) 596 657 111, fax: (+420) 596 612 666
e-mail: info@pod.cz ; internet: www.pod.cz
GPS: 49° 49' 52.902'' N, 18° 16' 06.056'' E

generální ředitel podniku: Ing. Jiří Pagáč; technický ředitel: Ing. Petr Březina

VHP Skotnice
Na Dolách 81; 742 59 Skotnice
tel.: (+420) 556 723 607; fax: (+420) 556 723 606
GPS: 49° 39' 26.442" N, 18° 8' 16.956" E

POD schéma vodohospodářské soustavy

Vodohospodářský dispečink POD, Varenská 49, 701 26 Ostrava

tel.: 596 612 222; 596 657 240, e-mail: pagac@pod.cz; 602 583 448

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Tel.: 959 999 111, e-mail: lesycr@lesycr.cz; www.lesycr.cz

Správa toků LČR - oblast povodí Odry

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, Ing. Vladimír Němčanský

956 951 111, 956 951 201, 724 525 130, e-mail: ost51@lesycr.cz

 

Přímá správa vodních toků:

Povodí Odry s.p.

Trnávka                     ČHP 2-01-01- 1420

Lesy ČR, s.p.

Rakovec                    ČHP 2-01-01- 1531