C. Organizační část

Evakuace a evakuační místa

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Trnávka (Evakuační plán obce Trnávka) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP Trnávka v POVIS


Evakuační místo Kapacita Stravování Obec
Budova zámku 20 Ne Trnávka
Dům služeb 15 Ne Trnávka
Dům služeb Trnávka 15 Ne Trnávka
Požární dům Trnávka 10 Ne Trnávka
Zámek Trnávka 20 Ano Trnávka
ZŠ Trnávka 50 Ano Trnávka

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Trnávka do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.