Předpovědní povodňová služba

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.

Dále existuje web měřených stavů: (STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCH, HLADINY VODY V NÁDRŽÍCH), který spravuje Povodí Odry.