Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a informuje o tom zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi Obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Trnávka, č.p. 1, 742 60 Trnávka

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Trnávka

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Adresa: Obec Trnávka, č.p. 1, 742 58 Trnávka

Telefon: 556 729 049

E-mail: obec@trnavka.cz ;  Webwww.trnavka.cz ;   odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce  v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Šimečka, Dalibor

předseda

OÚ Trnávkač.1

556 729 049, 724 040 531, 731 614 470

Bc. Ožanová , Kamila

místopředseda

místostarosta,

EDUCA SOŠ s.r.o. Nový Jičín, B.Martinů 1994/4

606 287 823

556 729 049, 606 287 823

Baletka, Jiří

člen

ASUS Czech Service s.r.o. Ostrava Hrabová Na rovince 887

774 242 471

Ing. David, Petr

člen

Ekova Electric a.s. Ostrava Martinov Martinovská 3244/42 723  487 912

723 487 912

Demel, Luboš

člen

OSVČ, Trnávka 188

602 534 084

Mazur, Ladislav

člen

Vítkovice reality developments s.r.o Vítkovice Ruská 2887/101

724 109 038

Ing. Polášek Tomáš

člen

IEC Fire stop s.r.o.

Ostrava Hrabůvka Horní 1110/54

737 665 273

737 665 273

Rejlek, Jaroslav

člen

OSVČ, Trnávka č. 194

607 777 167

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.