Ohrožené objekty

Území obce Trnávka je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Odry, s. p. Ostrava.

Povodeň při opuštění koryta toku Trnávka zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, firmami, zemědělskou půdou v celé délce intravilánu obce Trnávka.

OHROŽENÉ OBJEKTY V DPP OBCE Trnávka v POVIS


Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Obec
Trnávka (201360000100) 5.780 5.890 Trnávka(Q100)-č.p. 26 a 25 levý břeh Obytné budovy Ne Trnávka
Trnávka (201360000100) 5.900 5.990 Trnávka(Q100) - u č.p. 9 levý břeh Obytné budovy Ne Trnávka
Trnávka (201360000100) 6.030 6.090 Trnávka(Q100)-č.p. 8 levý břeh Obytné budovy Ne Trnávka
Trnávka (201360000100) 6.100 6.250 Trnávka(Q100)-u firmy Kantor Ostrava s r.o. levý břeh Obytné budovy Ne Trnávka
Trnávka (201360000100) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 83 pravý břeh Obytné budovy Ne Trnávka
Trnávka (201360000100) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 84 pravý břeh Obytné budovy Ne Trnávka