Odtokové poměry

Profily na říčce Trnávce

Průměrný průtok v jednotlivých místech na říčce Trnávka dle ČHMU

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

Profil toku Trnávka - Trnávka

2-01-01-1420

165,18

21

 

Přes k. ú. Trnávka z jihu na sever protéká říčka Trnávka, která dále teče směrem k Petřvaldu, za kterým se vlévá do Lubiny.

Koryto Trnávky je v k.ú. Trnávka upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu obce Trnávka. Průměrný roční průtok je 1,16 m3/s-1.

Odtokové poměry jsou také ovlivněny mimořádnými situacemi na říčním toku, v katastru obce Trnávka se jedná o ledové jevy. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, patří část toku, na správním území obce Trnávka, mezi méně kritické. Je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňová hlídka sledovat celý tok. Při chodu ledů dochází k tvorbě ledových nápěchů, kdy může tok vybřežovat i při malých průtocích.


Místa omezující odtokové poměry